Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Komisja Samorządu i Prawa

Do zadań tej stałej komisji Rady Miejskiej należy opiniowanie pracy burmistrza i podległych mu jednostek w zakresie samorządu i prawa, opiniowanie spraw przekazanych przez Radę Miejską oraz przez członków komisji, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta i gminy, przygotowanie projektów uchwał oraz kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej w zakresie samorządu i prawa.

Skład osobowy: przewodniczący - Jacek Hełka, wiceprzewodniczący - Karol Markowski, Iwona Płaczek, Leszek Srokowski, Krzysztof Woźniak, Ireneusz Stachnio, Tadeusz Babski, Beata Bejda, Aleksandra Czernik, Krystyna Dekret i
Michał Pakosz.

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Imię
Treść

Stopka