Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Komisja Rodziny, Młodzieży i Spraw Mieszkaniowych

Do zadań tej stałej komisji Rady Miejskiej należy opiniowanie pracy burmistrza i podległych mu jednostek w sprawach rodziny, młodzieży i gminnych zasobów mieszkaniowych, opiniowanie spraw przekazanych przez Radę Miejską oraz przez członków komisji, przygotowanie projektów uchwał oraz kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej w sprawach rodziny, młodzieży i polityki mieszkaniowej, w tym kontrola gospodarowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi.

Skład osobowy: przewodnicząca - Barbara Kowalenko, wiceprzewodnicząca - Krystyna Dekret, Marzena Bar, Aleksandra Czernik, Teresa Kotowicz, Michał Pakosz, Krzysztof Skrzydłowski, Janina Sypek, Robert Jadczak, Beata Bejda, Joanna Kamińska, Karol Markowski i Marcin Sztaba.

 

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Imię
Treść

Stopka