Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia

Do zadań tej stałej komisji Rady Miejskiej należy opiniowanie pracy burmistrza i podległych mu jednostek w zakresie kultury, oświaty, sportu i zdrowia, opiniowanie spraw przekazanych przez Radę Miejską oraz przez członków komisji, przygotowanie projektów uchwał oraz kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej w zakresie kultury, oświaty, sportu i zdrowia.

Skład osobowy: przewodniczący - Tadeusz Babski, wiceprzewodniczący - Marcin Sztaba, Marzena Bar, Krystyna Dekret, Joanna Kamińska, Karol Markowski, Michał Pakosz, Iwona Płaczek, Krzysztof Skrzydłowski, Leszek Srokowski i Ireneusz Stachnio.

 

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Imię
Treść

Stopka