Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Prezentujemy inwestycje zrealizowane w kadencji 2014 - 2018.

 

Rok 2015:

- wybudowano chodnik łączący Łęg z osiedlem Jelcz

- wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Oławskiej do ul Żurawiej

- przebudowano ul. Gimnazjalną w Jelczu-Laskowicach

- przebudowano ulice Polną,  Wąskopolną, Sadową i Wiśniową na osiedlu Laskowice 

- wybudowano ogrodzenie cmentarza przy ul. Chwałowickiej

- przebudowano ul. Leśną w Kopalinie, z drogi gruntowej na asfaltową

- przebudowano ulice Dobrzyńską i Boczną w Wójcicach, z dróg gruntowych na asfaltowe

- zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Kopalinie i Miłocicach Małych

- zakupiono lekki samochód pożarniczy dla OSP Biskupice Oł.

- wybudowano place zabaw w Jelczu-Laskowicach, Grędzinie oraz Dziuplinie

- rozbudowano boisko szkolne w Minkowicach Oł.

- zakończono modernizację świetlicy w Wójcicach

- zainstalowano monitoring budynku socjalnego przy ul. Techników

- rozbudowano monitoring przy PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach

- wykonano instalacje przeciwpożarowe wraz z hydrantami w czterech szkołach

 

 

 

 • Ścieżka rowerowa
  Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Oławskiej pomiędzy ul. Piastowską i Bażantową
 • Ogrodzony cmentarz
  Ogrodzenie cmentarza przy ul. Chwałowickiej
 • Ulica
  Przebudowa ul. Gimnazjalnej w J-L
 • Ulica
  Przebudowa ul. Polnej, Wąskopolnej, Sadowej w J-L
 • Droga z chodnikiem
  Przebudowa drogi nr 455 na odcinku Łęg - Jelcz-Laskowice
 • Samochód pożarniczy
  Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Biskupice Oł.
 • Tablica informacyjna
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie i Miłocicach Małych
 • ul. Leśna w Kopalinie
  Przebudowa ul. Leśnej w Kopalinie

Rok 2016:

- wybudowano skate-park w Jelczu-Laskowicach

- powstał przestronny ciąg komunikacyjny (chodnik, ścieżka rowerowa i zjazdy z ul. Oławskiej) łączący centrum miasta ze stawem (wykonano odcinek od ul. Bażantowej do ul. Świerkowej)

- rozbudowano remizę OSP w Minkowicach Oł.

- wybudowano kanalizację sanitarną w Miłocicach

- powstały nowe place zabaw - przy ul. Techników i przy ul. Prusa, powiększono plac zabaw w Kopalinie, wybudowano siłownie plenerowe przy Ośrodku nad stawem oraz przy PSP nr 2

- przebudowano ul. Polną w Łęgu z drogi gruntowej na drogę o nawierzchni asfaltowej;  jest to alternatywny dojazd do strefy przemysłowej

- przebudowano ul. Pocztową w Miłocicach - z nawierzchni gruntowej na asfaltową 

- zmodernizowano i założono monitoring na budynku socjalnym przy ul. Techników

- zakupiono nowe wiaty przystankowe.

Gmina partycypowała finansowo w dwóch inwestycjach powiatu oławskiego:

- kwotą 1,1 mln zł gmina wsparła przebudowę drogi powiatowej nr 1538D, łączącej Jelcz-Laskowice z Oleśnicą

- 1,2 mln zł przeznaczono na wsparcie budowy Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie

 

 

 • Skate-park
  Skate-park w Jelczu-Laskowicach
 • Chodnik z ścieżką rowerową
  Chodnik ze ścieżką rowerową i zjazdami od ul. Bażantowej w kierunku stawu
 • Remiza OSP
  Rozbudowana remiza OSP w Minkowicach Oł.
 • Siłownia plenerowa
  Siłownia plenerowa przy Ośrodku nad stawem
 • Ul. Polna w Łęgu
  Dojazd do strefy przemysłowej - ul. Polna w Łęgu - już z nawierzchnią asfaltową
 • Plac zabaw
  Zmodernizowany budynek przy ul. Techników wraz z wybudowanym placem zabaw

Rok 2017:

- wybudowano remizę OSP w Jelczu-Laskowicach

- rozbudowano kaplicę na cmentarzu komunalnym

- wybudowano parking na os. Laskowice, u zbiegu ulic Oławskiej i Polnej

- przebudowano ul. Liliową na os. Metalowców

- zakupiono samochód gaśniczy dla OSP Minkowice Oł.

- wybudowano integracyjny plac zabaw przy ul. Tańskiego

- przebudowano ulice na os. Laskowice: Łąkową, Tymienieckiego, Żurawskiego. Słoneczną, część Świętochowskiego

- przebudowano chodnik ze ścieżką rowerową i oświetleniem na odcinku Jelcz-Laskowice - Piekary

- wsparcie finansowe gminy przy przebudowie ul. Głównej w Miłoszycach

- wsparcie finansowe gminy przy przebudowie ul. Chwałowickiej

- wsparcie finansowe gminy przy przebudowie ul. Stawowej

- wybudowano drogę asfaltową między Chwałowicami a Piekarami

- wybudowano siłownie plenerowe w Nowym Dworze i na os. Laskowice

- wybudowano place zabaw na os. Fabrycznym i w Wójcicach

 

 • Remiza OSP
  Nowa remiza OSP Jelcz-Laskowice
 • Kaplica
  Rozbudowana kaplica na cmentarzu komunalnym w Chwałowicach
 • Nowy parking na os. Laskowice, u zbiegu ulic Oławskiej i Polnej
  Nowy parking na os. Laskowice, u zbiegu ulic Oławskiej i Polnej
 • Przebudowana ul. Liliowa na os. Metalowców
  Przebudowana ul. Liliowa na os. Metalowców
 • Nowy samochód gaśniczy dla OSP Minkowice Oł.
  Nowy samochód gaśniczy dla OSP Minkowice Oł.
 • Integracyjny plac zabaw przy ul. Tańskiego
  Integracyjny plac zabaw przy ul. Tańskiego
 • Przebudowana ul. Łąkowa na os. Laskowice
  Przebudowana ul. Łąkowa na os. Laskowice
 • Nowy chodnik ze ścieżką rowerową i oświetleniem łączący J-L z Piekarami
  Nowy chodnik ze ścieżką rowerową i oświetleniem łączący J-L z Piekarami
 • Nowa droga asfaltowa łącząca Piekary z Chwałowicami
  Nowa droga asfaltowa łącząca Piekary z Chwałowicami

Rok 2018:

 

- Projekt "park and ride": budowa dróg, parkingów, ścieżek i wiat rowerowych po obu stronach stacji kolejowej Jelcz-Laskowice; od strony os. Hirszfelda i od strony os. Laskowice

- Budowa tzw. obwodnicy os. Hirszfelda

- Zmodernizowano ul. Świętochowskiego, tworząc w bezpośrednim otoczeniu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 nowe miejsca parkingowe oraz zatoczkę dla autobusów

- Wybudowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

- Rozbudowano saunę w Pływalni Miejskiej

- Utworzono w szkołach miasta i gminy Jelcz-Laskowice 6 nowoczesnych pracowni komputerowych

- Zbudowano 2 boiska do siatkówki plażowej wraz z infrastrukturą: trybunami dla widowni oraz prysznicem

- Zbudowano parkingi przy ul. Partyzantów

- Rozbudowano place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2, w Chwałowicach oraz Miłocicach Małych

- Wybudowano łącznik między parkingiem przy kościele św. M.M.Kolbe a ul. Basenową; chodnik , ścieżkę rowerową i oświetlenie

- Wyremontowano budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Witosa

- Zmodernizowano i ocieplono Publiczną Szkołę Podstawową w Miłoszycach

- Wykonano sieć wodociągową, energetyczną oraz kanalizację sanitarną w Ośrodku nad Stawem

- Przebudowano ul. Klonową w Jelczu-Laskowicach

- Wymieniono nawierzchnię boiska przy PSP nr 2

- Budowa szatni przy boisku MKS Czarni Jelcz-Laskowice

- Przebudowa ul. Techników: chodniki, parkingi, tereny rekreacyjne

- Zakupiono sprzęt ratowniczy dla 3 Ochotniczych Straży Pożarnych 

 

  

 • Ul. Kolejowa z parkingiem, chodnikiem, ścieżką i wiatą dla rowerów
  Przebudowana ul. Kolejowa z nowymi miejscami parkingowymi, chodnikiem, ścieżką i wiatą dla rowerów
 • Parking przed stacją kolejową od strony os. Hirszfelda
  Parking przed stacją kolejową od strony os. Hirszfelda; w głębi tzw. obwodnica os. Hirszfelda
 • Miejsca parkingowe i zatoczka dla autobusów
  Przebudowana ul. Świętochowskiego, z nowymi miejscami parkingowymi i zatoczką dla autobusów przy PSP nr 2
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Techników 6
 • Sauna w budynku Pływalni Miejskiej
  Rozbudowana sauna w budynku Pływalni Miejskiej
 • Pracownia komputerowa
  Jedna z sześciu pracowni komputerowych, utworzonych w szkołach miasta i gminy Jelcz-Laskowice
 • Boiska do siatkówki plażowej
  Boiska do siatkówki plażowej, z trybunami i prysznicem
 • Plac zabaw przy PSP nr 2
  Rozbudowany plac zabaw z nowymi urządzeniami przy PSP nr 2
 • Sprzęt ratowniczy dla 3 jednostek OSP
  Zakupiony sprzęt ratowniczy dla 3 jednostek OSP

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka