Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Od 2018 r. Rodzinne Ogrody Działkowe mogą ubiegać się o dotacje z budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice

 

ROD-y będą mogły wystąpić o dotację w maksymalnej wysokości 10 tys. zł, stanowiącą do 50% planowanej inwestycji. Dotacja musi być przeznaczona na rozwój ogrodów działkowych, budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej i poprawę warunków korzystania z ROD-ów przez działkowców. Wnioski o dotacje należy składać w roku, w którym będzie ona wypłacana, jednak nie później niż do 30 września. Wsparcie z budżetu będzie można uzyskać co roku. Do obowiązków ROD-ów należy m.in. wykonanie na swój koszt dokumentacji technicznej inwestycji realizowanej przy wsparciu gminnej dotacji. W ciągu 14 dni po zakończeniu inwestycji i nie później niż 30 listopada danego roku budżetowego wnioskodawca ma obowiązek przedstawić rozliczenie dotacji. 

W załączeniu uchwała Rady Miejskiej, wniosek o udzielenie dotacji oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji.

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka