Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

W II edycji budżetu obywatelskiego dla Jelcza-Laskowic do dyspozycji mieszkańców było 600 tys. zł. Zwycięskie projekty są realizowane w 2019 r.

Budżet obywatelski jest wydzieloną częścią budżetu gminy, o przeznaczeniu której decydują mieszkańcy. Procedura przebiega wieloetapowo: najpierw mieszkańcy zgłaszają projekty, następnie analizuje się je pod kątem wykonalności. Pozytywnie zweryfikowane projekty poddawane są pod głosowanie. Te, które uzyskają najwięcej głosów, trafiają do budżetu i są realizowane.   

W 2018 roku do wykorzystania było w mieście Jelcz-Laskowice 400 tys. zł, a w sołectwach gminy Jelcz-Laskowice 200 tys. zł. Koszt jednego projektu dla miasta nie mógł przekroczyć 200 tys. zł, a dla sołectwa 100 tys. zł.

Projekt może zgłosić mieszkaniec miasta i gminy Jelcz-Laskowice, który ukończył 18 lat, posiada stałe zameldowanie lub jest wpisany do Rejestru Wyborców Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Wszelkie informacje na temat budżetu obywatelskiego, wraz z formularzami wniosków zgłoszenia projektu i możliwością oddania głosu, można znaleźć na stronie www.jelcz-laskowice.budzet-obywatelski.org

W budżecie obywatelskim na 2019 rok wyłoniono do realizacji następujące projekty:

- Budowa wiaty integracyjnej przy schronisku w Chwałowicach 80 tys. zł 505 głosów

- Oświetlenie ul. Szkolnej w Grędzinie 100 tys. zł 388 głosów

- Budowa oświetlenia, chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oławskiej 192 tys. zł 346 głosów

- Siłownia zewnętrzna przy remizie w Wójcicach 60 tys. zł 315 głosów

- Oświetlenie przy ul. Włoskiej oraz wzdłuż garaży przy ROD "Wiosna" 200 tys. zł 217 głosów

- Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży i ROD "Wiosna" 24 tys. zł 60 głosów

 

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka