Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Zakres działań "Oławskich Przewozów Gminno-Powiatowych"

Dnia 03.02.2020 r. odbyła się w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice konferencja prasowa Związku Powiatowo-Gminnego „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”, na której przedstawiono zakres działań nowopowstałego Związku i udzielono odpowiedzi na pytania dziennikarzy

W konferencji wzięli udział: Dariusz Koprowski – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” (Sekretarz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice), Krzysztof Mazurek – Prezes Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”, Marek Szponar - Prezes Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” (Wiceburmistrz Jelcza-Laskowic), Łukasz Chawawko – Członek Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe”, Andrzej Mikoda – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Powiatowo-Gminnego „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” (Wiceburmistrz Miasta Oława), Zdzisław Brezdeń –- Członek Komisji Rewizyjnej Związku Powiatowo-Gminnego „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” (Starosta Oławski) oraz Wojciech Głogulski – Wójt Gminy Domaniów i Tomasz Frischmann – Burmistrz Miasta Oława.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Dariusz Koprowski przywitał przybyłych dziennikarzy i przedstawił uczestników konferencji prasowej. Następnie poinformował o decyzjach personalnych nowopowstałego Związku. Dariusz Koprowski przedstawił prezentację dotyczącą planów Związku Powiatowo-Gminnego, mających na celu optymalizację usług przewozowych na terenie Powiatu Oławskiego.

Planowane są liczne usprawnienia komunikacyjne: większa liczba połączeń na terenie poszczególnych gmin i międzygminnych, nowe linie powiatowo-gminne, zintegrowanie połączeń autobusowych z rozkładem jazdy powstającej Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Ponadto zostanie utworzona strona internetowa z aktualizowaną mapą przystanków i rozkładów jazdy, będzie tez można skorzystać z aplikacji mobilnej na telefon, systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Związek „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” planuje inwestycje w tabor autobusowy, polegające na zakupie nowoczesnego taboru autobusowego, w tym niskoemisyjnego. Kolejnym punktem programowym jest dostosowanie wielkości taboru do liczby pasażerów, w tym dla osób niepełnosprawnych. Ważnym elementem działalności Związku będą inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną, polegające na zwiększeniu liczby przystanków autobusowych, w tym do stacji kolejowych oraz węzłów przesiadkowych, a także modernizacja istniejących przystanków autobusowych – z dostosowaniem dla osób, w tym system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz budowa węzłów przesiadkowych.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Dariusz Koprowski zapowiedział ponadto budowę nowych „park & ride” oraz „bike & ride”, w tym z usprawnieniami dla osób niepełnosprawnych. Związek „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” zamierza pozyskiwać na swoją działalność i prowadzone przez siebie inwestycje środki zewnętrzne. Będą to działania dotyczące Środków Unijnych, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2021 – 2027 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2021 – 2027. Mają być też podjęte działania związane z pozyskiwaniem Środków Krajowych, w tym z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Po wystąpieniu Przewodniczącego Zgromadzenia Dariusza Koprowskiego głos zabrał Prezes Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” Krzysztof Mazurek, który wyraził nadzieję, że wszechstronne działania Związku poprawią komfort korzystania z komunikacji publicznej mieszkańców terenu Powiatu Oławskiego.

Kolejnym punktem programu konferencji prasowej były pytania dziennikarzy. Przedstawiciele lokalnych mediów podjęli tematy dotyczące terminów rozpoczęcia działalności, zakresu kompetencji na poszczególnych stanowiskach w Związku, specyfiki relacji między Związkiem a PKS Oława, a także estetyki autobusów, które będą kursować w ramach „Oławskich Przewozów Gminno-Powiatowych”.

 

  [treść archiwalna]
 • Członkowie związku Powiatowo-Gminnego
   [treść archiwalna]
 • Członkowie związku Powiatowo-Gminnego
   [treść archiwalna]
 • Członkowie związku Powiatowo-Gminnego
   [treść archiwalna]
 • Członkowie związku Powiatowo-Gminnego
   [treść archiwalna]
 • Członkowie związku Powiatowo-Gminnego
   [treść archiwalna]
 • Dziennikarze
   [treść archiwalna]
  [treść archiwalna]
  [treść archiwalna]

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka