Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Konkurs grantowy „DZIAŁAJ LOKALNIE”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zaprasza do udziału w konkursie grantowym „DZIAŁAJ LOKALNIE”. Konkurs przeznaczony jest dla organizacji, instytucji oraz grup nieformalnych z siedzibami w gminach: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców, Wilków.

Ze względu na wyjątkową sytuację Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa będzie wspierać tylko projekty skoncentrowane na walce z epidemią i przeciwdziałaniu jej negatywnym skutkom. Przykładowe działania, służące zwalczaniu koronawirusa, to szycie maseczek czy zaopatrywanie osób starszych w artykuły żywnościowe.

Natomiast przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii może dotyczyć edukacji, sportu, kultury, zdrowia czy aktywności społecznej. Z jednej strony mogą to być projekty przenoszące do Internetu edukację, działalność kulturalną czy aktywność grup wsparcia. Z drugiej strony to także uruchomienie zamkniętej na czas epidemii świetlicy wiejskiej, reaktywacja działań samopomocowych, zorganizowanie powrotu realnych spotkań klubów i organizacji.

Dla osób zainteresowanych odbędą się szkolenia z zasad ubiegania się o dotację oraz wypełniania formularza wniosku, jednak w nowej formule webinariów. Terminy szkoleń zostaną podane już wkrótce. Wnioski będzie można składać w generatorze od 18 maja do 21 czerwca 2020 r. na stronie  www.system.dzialajlokalnie.pl.

LGD Dobra Widawa przeznaczyła na konkurs grantowy kwotę 24 000 zł (pula środków może ulec zmianie). Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 2 400 zł.

 

  • -

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka