Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Wsparcie dla przedsiębiorczych kobiet

Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt realizuje projekt „Przedsiębiorcze kobiety 3.0”, który ma wspierać przedsiębiorczość, samozatrudnienie oraz pomagać w tworzeniu nowych miejsc pracy. Uczestniczki projektu mogą otrzymać ponad 23 tys. zł dotacji

Oferowane będą:

- bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy w wysokości do 23 050 zł - bez poręczycieli,

- pomostowe wsparcie finansowe w wysokości do 2 000 przez 12 m-cy prowadzenia firmy,

- bezpłatne wsparcie szkoleniowe z zakładania i prowadzeni działalności gospodarczej.

 Projekt adresowany jest do:

- 80 kobiet powyżej 30. roku życia,

- mieszkających na Dolnym Śląsku,

- pozostających bez zatrudnienia, w tym w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby 50+, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami),

- imigrantów/reemigrantów,

-osób ubogich,

- zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia,

-osób odchodzących z rolnictwa.

Rekrutacja jest prowadzona od lipca 2021 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:  www.przedsiebiorczekobiety3.eu Polecamy również kontakt z biurem projektu: e-mail: kontakt@przedsiebiorczekobiety3.eu, tel.: 792 174 088

 

  • Plakat projektu europejskiego

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka