Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Jelcz-Laskowice, 17.09.2021 r.

INFORMACJA O ROZPATRZENIU ZGŁOSZONYCH  ODWOŁAŃ OD NEGATYWNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PN. „BUDŻET OBYWATELSKI W MIEŚCIE
I GMINIE JELCZ-LASKOWICE W 2022 R.”

Na podstawie § 4 ust. 12 Zasad i  trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących realizacji projektu pod nazwą „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice
w 2022 r.” stanowiących Załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII.285.2021 Rady Miejskiej
w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice
w 2022 r.” podaje się informację o rozpatrzeniu odwołań:

W terminie wskazanym na składanie odwołań wpłynęło jedno odwołanie od odrzuconego zadania pn. „Oświetlenie w parku przypałacowym na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach. Po rozpatrzeniu wniesionego odwołania nie znaleziono podstaw do jego uwzględnienia. Złożona propozycja  zadania pn.  „Oświetlenie w parku przypałacowym na osiedlu Laskowice w Jelczu-Laskowicach” jest jedną z części  projektu „Rewaloryzacja 
i zagospodarowanie parku miejskiego przy ulicy Wincentego Witosa w Jelczu-Laskowicach” . Projekt ten ma prawomocną decyzję administracyjną - pozwolenie na budowę i dlatego złożona propozycja nie może uzyskać wymaganej prawem kolejnej decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę, co uniemożliwi realizację  tego projektu, pomimo ewentualnego zwycięstwa
w głosowaniu. W obrocie prawnym nie mogą funkcjonować dwa rozstrzygnięcia ostateczne, wydane dla tej samej działki.

Propozycja narusza § 1 ust. 9 punkt 1 Zasad i  trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących realizacji projektu pod nazwą „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice w 2022 r.” stanowiących Załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII.285.2021 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta
i Gminy Jelcz-Laskowice dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice
w 2022 r.”  „W ramach Budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które naruszają przepisy prawa”.

W związku z powyższym  złożona propozycja zadania do Budżetu Obywatelskiego nie może zostać dopuszczona do dalszego etapu.

 

                                                                                              Burmistrz Jelcza-Laskowic

                                                                                                   /-/  Bogdan Szczęśniak

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka