Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Przypominam o corocznym obowiązku przedkładania do Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne bądź o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone.

Termin upływa 31 stycznia 2022 r.

,,Informację o wyrobach zawierających azbest” oraz ,,Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” należy składać na formularzach dostępnych
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-20 Jelcz-Laskowice lub
na stronie: https://www.um.jelcz-laskowice.finn.pl/bipkod/003/002/002/008

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy, tel. 071/381 71 59.

  1. Inwentaryzacja sporządzana jest przez posiadacza azbestu w formie informacji i przekazywana przez osoby prawne - Marszałkowi Województwa, natomiast przez osoby fizyczne – Burmistrzowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.
  2. Informacja o zaprzestaniu korzystania z wyrobów zawierających azbest składana jest przez osoby fizyczne -  Burmistrzowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31).

Nieprzekazanie powyższych informacji we wskazanym terminie, zgodnie z art. 346 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.0.1219.t.j.) podlega karze grzywny.

Azbest jest szkodliwy dla zdrowia ludzi wówczas, gdy jego włókna dostają się do organizmu wraz z wdychanym powietrzem. Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku uszkodzenia (podziurawienia, pęknięcia, połamania) eternitu.

Produkcję wyrobów azbestowych w Polsce ostatecznie zakończono 28 września 1998 r. Do 31 grudnia 2032 r. muszą być usunięte z otoczenia człowieka.

Przedmiotowa informacja nie jest wnioskiem o usunięcie azbestu!

 

Marek Szponar

Zastępca Burmistrza

Jelcza-Laskowic

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka