Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Szanowni Państwo,

w imieniu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa serdecznie zapraszamy na spotkanie z mieszkańcami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, w związku z pracami nad tworzeniem „Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027”.

Lokalna Strategia Rozwoju to najważniejszy dokument określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju. W celu jego stworzenia kluczowe jest poznanie opinii mieszkańców, zidentyfikowanie lokalnych potrzeb i pomysłów.

Będzie nam niezmiernie miło współtworzyć ten dokument z Państwem. Za Państwa pośrednictwem chcemy także zaprosić na spotkanie wszystkie zainteresowane osoby. Ważnym jest, by spotkanie miało charakter wielopokoleniowy i wzięli w nim udział mieszkańcy i podmioty reprezentujący różne sektory (publiczny, społeczny, gospodarczy).

Spotkanie odbędzie się w dniu 13. czerwca 2022 r., o godzinie 13.00, w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

Program spotkania:

  1. Przedstawienie działalności LGD Dobra Widawa.
  2. „Dobre Praktyki”, czyli projekty zrealizowane w Gminie.
  3. Czym jest Lokalna Strategia Rozwoju? Rola mieszkańców w tworzeniu LSR. Możliwość pozyskania środków za pośrednictwem LGD Dobra Widawa.
  4. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT).
  5. Propozycje mieszkańców dotyczące przyszłych projektów.
  6. Wolne głosy mieszkańców.
  • plakat j-l

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka