Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Jelcz-Laskowice, 31.08.2022 r.

INFORMACJA O WERYFIKACJI ZGŁOSZONYCH ZADAŃ DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PN. „BUDŻET OBYWATELSKI W MIEŚCIE I GMINIE JELCZ-LASKOWICE W 2023 R.”

Na podstawie § 4 ust. 8 i 9  Zasad i  trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących realizacji projektu pod nazwą „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice w 2023 r.” stanowiących Załącznika nr 1 do uchwały nr XLV.403.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice
w 2023 r.” podaje się informację o weryfikacji zgłoszonych zadań:

 

Zadania zaopiniowane pozytywnie i skierowane do etapu głosowania:

 

  • Lampy solarno-wiatrowe w miejscowościach Dębina, Łęg, Grędzina;
  • Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze;
  • Bezasekuracyjny park linowy „Spacer pod chmurką”;
  • Boisko do piłki siatkowej w Miłocicach Małych;
  • Strefa relaksu – park w Kopalinie;
  • „By się godnie żyło i uczyło” – Remont istniejącej łazienki w miłocickim Centrum Łączymy Pokolenia wraz z instalacją zewnętrznego oświetlenia i postawienia nowego ogrodzenia terenu;
  • Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego przy kościele pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Jelczu-Laskowicach;
  • Siłownia zewnętrzna w Dziuplinie;
  • „Ogrodoterapia na Starówce” - integracja międzypokoleniowa w plenerze

 

Zadanie zaopiniowane negatywnie wraz z uzasadnieniem:

Wykonanie miejsca na warsztaty plenerowe wraz z infrastrukturą
i zagospodarowaniem terenu w Minkowicach Oławskich

Uzasadnienie:

Zadanie zgłoszone do Budżetu obywatelskiego na 2023 rok dotyczy zrealizowania ostatniego – IV etapu robót polegających na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego w Minkowicach Oławskich na działce nr 196. Dotychczas wykonano siłownię plenerową, boisko do piłki plażowej, plac zabaw oraz oświetlenie terenu całej inwestycji. Koszt realizacji zgłoszonego zadania wynosi ponad 300 000 zł, co przekracza ustaloną wartość maksymalną jednego projektu tj. 200 000 zł.

W związku z powyższym  złożona propozycja takiego zadania do Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zaakceptowana i poddana dalszej procedurze. 

 

 

Pouczenie:

Od zadań odrzuconych Zgłaszający może wnieść do Burmistrza Jelcza-Laskowic odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji tj. do 5 września 2022 r. (poniedziałek) do godz. 15.30.

Odwołanie można złożyć osobiście, wrzucając dokumenty do urny stojącej przed urzędem Miasta i Gminy lub wysyłając skan emailem na adres um.info@jelcz-laskowice.pl

 

 

Z upoważnienia Burmistrza
                    Jelcza-Laskowic

 

                                                                                           Romuald Piórko

                                                                                       /-/ Zastępca Burmistrza

 

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka