Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Wypełnij "fiszki projektowe" dla LGD Dobra Widawa

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zaprasza do włączenia się w opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027 i wypełnienie "fiszki projektowej". 

W "Fiszce projektowej" można opisać projekt, który wnioskodawcy z miasta i gminy Jelcz-Laskowice chcą zrealizować w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań inwestycyjnych jak i projektów aktywizacyjnych. Wnioskodawcami może być gmina i jej jednostki, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, rolnicy oraz osoby fizyczne.

Informacje podane w "fiszce projektowej" wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Podpisane fiszki można odesłać elektronicznie w formie skanu na adres e-mail: biuro@dobrawidawa.pl lub pocztą tradycyjną do siedziby biura LGD na adres: ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica, w terminie do 31.03.2023 r.

Poniżej do pobrania formularze fiszek.

 

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka