Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) w 2023 r.

Zasadniczym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) jest ograniczenie niskiej emisji szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery przez kotły zainstalowane głównie w prywatnych domach jednorodzinnych. Ograniczenie tej emisji spowoduje poprawę stanu zdrowia i warunków życia mieszkańców oraz polepszenie walorów estetycznych regionu.

Program ten realizowany jest poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na kotły efektywne i ekologiczne. Najważniejszą zaletą Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest to, że każdy uczestniczący w nim Inwestor otrzyma w formie dotacji częściowe pokrycie nakładów poniesionych przy realizacji inwestycji. Przykładowo: mieszkaniec realizujący w ramach Programu wymianę źródła ciepła (kotła wraz z osprzętem), otrzyma pomoc od Burmistrza Jelcza-Laskowic w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie powyżej maksymalnej kwoty określonej w Regulaminie PONE. Program realizowany będzie przez Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
ze środków budżetu Gminy Jelcz-Laskowice.

Jednocześnie informuję, że  w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Dolnośląskiego w dniu 02 marca 2023 r. ogłoszono podjętą przez Radę Miejską w Jelczu-Laskowicach uchwałę nr LIX.531.2023 z dnia 24.02.2023r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, która uprawomocniła się w dniu 16 marca 2023 r.

Burmistrz Jelcza-Laskowic informuje, że trwa nabór wniosków do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2023 (dotyczy wymiany pieców centralnego ogrzewania). Termin składania wniosków upływa w dniu 31 maja 2023 r.  

Przedmiotowa uchwała, regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Jelcz-Laskowice, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym na terenie gminy Jelcz-Laskowice i wniosek są dostępne do pobrania na stronie internetowej tutejszego Urzędu:

https://www.um.jelcz-laskowice.finn.pl/bip

oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

 

Z up. Burmistrza

Marek Szponar

Zastępca Burmistrza

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka