Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Nabór do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór wniosków do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024". Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością z miasta i gminy Jelcz-Laskowice w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

 

 • baner ministerstwa

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Termin składania wniosków:

Kompletne wnioski z dołączonym orzeczeniem o niepełnosprawności należy składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach lub na adres* mgopsjelcz@poczta.onet.pl do dnia 11.09.2023 r.

* w przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagane jest dostarczenie oryginału wniosku wraz z załącznikami do siedziby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach, ul. Witosa 41.

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia do programu (zał. nr 7 Programu )

 • Karta czynności w ramach usług asystencji osobistej do programu, zał. nr 8 Programu )

 • Orzeczenie o niepełnosprawności

 • Klauzula RODO (zał. nr 15 Programu)

 • Klauzula RODO MGOPS Jelcz-Laskowice ( załącznik nr 1)

Druki wniosków są do pobrania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach lub na stronie gov.pl

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Informacji o programie udziela:

- Anna Połomska, tel. 517 130 297.

 wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka