Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

INFORMACJA O WERYFIKACJI ZGŁOSZONYCH ZADAŃ DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PN. „BUDŻET OBYWATELSKI W MIEŚCIE I GMINIE JELCZ-LASKOWICE W 2024 R.”

Na podstawie § 4 ust. 8 i 9  Zasad i  trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących realizacji projektu pod nazwą „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice w 2024 r.” stanowiących Załącznika nr 1 do uchwały nr LXII.548.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice
w 2024 r.” podaje się informację o weryfikacji zgłoszonych zadań:

Zadania zaopiniowane pozytywnie i skierowane do etapu głosowania:

  • Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Jelczu-Laskowicach,
  • Montaż lamp solarno-wiatrowych na ul. Wrzosowej w Chwałowicach,
  • Wykonanie oświetlenia boiska sportowego przy ulicy Świętochowskiego 2A, na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Czarni Jelcz-Laskowice,
  • Oświetlenie solarno-wiatrowe ul. Makowej w Minkowicach Oławskich,
  • Basenowa Strefa Wellness – jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne na tarasie słonecznym na Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach,
  • Budowa oświetlenia płyty boiska trawiastego wraz z radiowęzłem przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach oraz doświetlenie frontalnej części terenu szkoły poprzez budowę 9 lamp parkowych,
  • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piekarach,
  • Odbudowa zbiornika wodnego w Wójcicach,
  • Lampy solarno-wiatrowe w Grędzinie.

Zadanie zaopiniowane negatywnie wraz z uzasadnieniem:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowym Dworze z możliwością dalszej rozbudowy

Uzasadnienie:

Zadanie zgłoszone do Budżetu obywatelskiego na 2024 rok dotyczy budowy boiska o wymiarach 36x18 m na nawierzchni polipropylenowej, przeznaczonego do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykówkę oraz tenis. Koszt realizacji zgłoszonego zadania wynosi ok. 226 800  zł, (koszt oszacowany na podstawie budowy boiska w Brzezinkach) co przekracza ustaloną wartość maksymalną jednego projektu tj. 125 000 zł.

W związku z powyższym  złożona propozycja zadania do Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zaakceptowana i poddana dalszej procedurze. 

 

Integracja na Starówce – miejsce spotkań, biesiad i relaksacji”

Uzasadnienie:

Zadanie zgłoszone do Budżetu obywatelskiego na 2024 rok dotyczy zorganizowania miejsca spotkań, biesiad i relaksacji przy zrekultywowanym zbiorniku wodnym przy ul. Kasztanowej w Jelczu-Laskowicach.  W związku z tym, że rekultywacja zbiornika została zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zadania „Rekultywacja trzech zbiorników wodnych: w Miłoszycach, Chwałowicach i Jelczu-Laskowicach na terenie Gminy Jelcz-Laskowice”  i trwałość projektu obejmuje okres 5 lat, nie jest możliwym ingerencja w zagospodarowanie tego terenu do dnia 03.06.2025 r.

W związku z powyższym  złożona propozycja zadania do Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zaakceptowana i poddana dalszej procedurze. 

 

Pouczenie:

Od zadań odrzuconych Zgłaszający może wnieść do Burmistrza Jelcza-Laskowic odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji tj. do 5 września 2023 r. (wtorek) do godz. 15.30.

Odwołanie można złożyć osobiście lub wysyłać emailem na adres um.info@jelcz-laskowice.pl

 

Zastępca Burmistrza

/-/  Romuald Piórko

                                                          

 

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka