Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że zwołana została LXVII Sesja Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach, która odbędzie się 12 września 2023 r., o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy (pok. 11a), przy ul. Witosa 24.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad LXVII Sesji Rady Miejskiej.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2023-2032.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego
    w obrębie Laskowice gm. Jelcz-Laskowice - "MPZP Chwałowicka - Folwarczna".
  5. Zakończenie obrad LXVII Sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Bejda

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka