Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Budżet Obywatelski - rozpatrzono odwołania

Informacja o rozpatrzeniu odwołań od negatywnej oceny zadań zgłoszonych do konsultacji społecznych "Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice w 2024 r."

Na podstawie § 4 ust. 12 Zasad i  trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących realizacji projektu pod nazwą „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice w 2024 r.” stanowiących Załącznika nr 1 do uchwały nr LXII.548.2023 Rady Miejskiej
w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice w 2024 r.” podaje się informację o rozpatrzeniu odwołań:

W terminie wskazanym na składanie odwołań wpłynęło odwołanie od odrzuconego zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowym Dworze”. Po rozpatrzeniu wniesionego odwołania nie znaleziono podstaw do jego uwzględnienia. W odwołaniu Wnioskodawca prosi o zmniejszenie powierzchni boiska tak aby zmieścić się w założonym budżecie. W odwołaniu brak jest oszacowania pełnego kosztu realizacji projektu.

Zgodnie z § 4 ust. 3 punkt 5 Zasad i  trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących realizacji projektu pod nazwą „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice w 2024 r.” stanowiących Załącznika nr 1 do uchwały nr LXII.548.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice w 2024 r. podstawą weryfikacji pod względem zgodności z prawem i wykonalności technicznej  jest kryterium prawidłowości oszacowania pełnego kosztu realizacji projektu. W związku z powyższym  złożona propozycja zadania do Budżetu Obywatelskiego nie może zostać dopuszczona do dalszego etapu.

Po terminie wskazanym na składanie odwołań wpłynęło odwołanie od odrzuconego zadania pn. „Integracja na Starówce – miejsce spotkań, biesiad i relaksacji”.

W związku z niezachowaniem terminu określonego w § 4 ust. 10 Zasad i  trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących realizacji projektu pod nazwą „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice w 2024 r.” stanowiących Załącznika nr 1 do uchwały nr LXII.548.2023 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice w 2024 r. odwołanie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zastępca Burmistrza

Romuald Piórko

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka