Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Jelcz-Laskowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024r.

Burmistrz Jelcza-Laskowic zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023 poz. 571) do wzięcia udziału w konsultacjach rocznego projektu Programu Współpracy Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje odbywają się w dniach 06.11.2023r. – 13.11.2023r.

Opinie, wnioski i sugestie można wyrazić: wypełniając formularz zgłaszania uwag i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2023r. do godz. 15.30,

  • na adres e-mail: pozytek@jelcz-laskowice.pl
  • osobiście złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice, pok. 20,z dopiskiem „Konsultacje – NGO.

Program współpracy oraz formularz zgłaszania uwag do programu jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w pokoju nr 28.

W celu uzyskania bliższych informacji proszę o kontakt z Katarzyną Witkowską, tel.71/381-71-46

 

Burmistrz Jelcza-Laskowic

Bogdan Szczęśniak

 

Dokumenty do pobrania:

 

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka