Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Informacja o wynikach konsultacji

Zarządzeniem nr BN.0050.1398.2023 z dnia 03.11.2023 r. Burmistrz ogłosił przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Jelcz-Laskowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 r.

Do konsultacji zostały zaproszone wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023 poz. 571) do wzięcia udziału w konsultacjach rocznego projektu Programu Współpracy Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 06.11.2023r. – 13.11.2023 r. Opinie, wnioski i sugestie można było wyrazić wypełniając formularz zgłaszania uwag i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada  2023 r. do godz. 15:30. Nie wpłynęła żadna opinia ani wniosek.

 

                                                                                                 

                                                                                               Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                         Marek Szponar

                                                                                                     Zastępca Burmistrza

 

 

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka