Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Szacowanie strat, spowodowanych przymrozkami, w uprawach rolnych

W związku z powołaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, Gmina Jelcz-Laskowice informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – przymrozków wiosennych. Wnioski należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice w terminie do dnia 07.06.2024 r.

Druki dostępne są do pobrania na stronie DUW: https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/rolnictwo/18587,Dokumentacja-zwiazana-z-szacowaniem-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-powstalych-w-.html lub w sekretariacie Urzędu.

Do wniosku producent rolny musi dołączyć: kopię wniosku o płatności bezpośrednie (wniosek złożony na rok 2024 r.do ARiMR) w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego ( jeżeli rolnik nie złożył dotychczas wniosku o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2024r., musi to uczynić niezwłocznie i dostarczyć go do złożonego wniosku o oszacowanie szkód)

kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) - jeżeli posiada zwierzęta.

Przypominamy, że powierzchnią gospodarstwa rolnego, którą należy wpisać we wniosku jest powierzchnia zgłaszana do dopłat bezpośrednich w ARiMR. We wniosku należy:

a) uwzględnić wszystkie uprawy i ich powierzchnię (również uprawy w których straty nie wystąpiły);

b) oznaczyć we wniosku działki rolne (uprawy) na których wystąpiły szkody w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych (na których konieczne jest przeprowadzenie oględzin i szacowaniu szkód).

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka