Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Debata nad Raportem o Stanie Gminy

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca br. odbędzie się debata nad Raportem o Stanie Gminy Jelcz-Laskowice za rok 2023. Dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. https://bip.jelcz-laskowice.pl/m,3407,2023.html

Mieszkańcy, którzy chcą wziąć udział w debacie, powinni przesłać do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób. Wzór zgłoszenia dostępny jest w Biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice (pod wyżej podanym linkiem).

Zgłoszenia mieszkańców przyjmowane będą do 27 czerwca br. w Biurze Rady Miejskiej, ul. Witosa 24, pok. nr 22, w dniach:
pon., wt. czw. pt.: 8.00 - 15.00
śr.: 9.00 - 16.00.

W debacie może wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców miasta i gminy Jelcz-Laskowice.

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka