Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Konsultacje Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Bożka - Centrum

Gmina Jelcz-Laskowice przystąpiła do konsultacji społecznych dotyczących projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice gm. Jelcz-Laskowice – „MPZP Bożka – Centrum”, (uchwała Nr LXVIII.588.2023 z dnia 29 września 2023 r. Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach).

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w sprawie poddanej konsultacji oraz pozyskanie zrozumienia społecznego i akceptacji dla wspólnie wypracowanych rozwiązań. 

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

1)   zbieranie uwag: od 06.06.2024 r. do 05.07.2024 r.

2)   spotkanie otwarte poprzedzone prezentacją ww. projektu planu miejscowego, odbędzie się w dniu 20.06.2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice, pokój nr 1 (parter) o godzinie 1600.

3)   spacer studyjny na obszarze objętym projektem planu miejscowego, odbędzie się w dniu 20.06.2024 r., zbiórka o godzinie 1700 przed wejściem do Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Architektury Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice (tel. 71 381 71 38).

Uwagi należy składać do Burmistrza Jelcza-Laskowic:

  • adres: Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice;
  • adres e-mail: um.architektura1@jelcz-laskowice.pl ;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP ;

w temacie należy wpisać „MPZP Bożka – Centrum”.

Uwagi składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego (dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej lub siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice lub https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego).

Szczegółowe informacje, m.in. projekt uchwały z uzasadnieniem, rysunek oraz wykaz wniosków pod linkiem https://bip.jelcz-laskowice.pl/m,3411,konsultacje-spoleczne-nad-projektem-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-terenu-pol.html

Informacje również w systemie informacji przestrzennej https://sip.gison.pl/jelczlaskowice  

Poniżej wzór pisma w sprawie aktu planowania przestrzennego

https://bip.jelcz-laskowice.pl/m,3393,akt-planowania-przestrzennego.html

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka