Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Walne zebranie członków LGD Dobra Widawa

5 marca o godz. 17.00 w Bibliotece i Forum Kultury w Oleśnicy (ul. Reja 10, sala konferencyjna) odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie członków Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie nadzwyczajnego walnego zebrania - prezes Agnieszka Kasina.

2. Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

3. Stwierdzenie ważności i prawomocności walnego zebrania członków LGD Dobra Widawa.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powołanie komisji skrutacyjnej.

6. Omówienie proponowanych zmian w "Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Partnerstwa Dobra Widawa w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020 (z perspektywą do 2023)".

7. Podjęcie uchwały nr 1/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w "Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Partnerstwa Dobra Widawa w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020 (z perspektywą do 2023)".

8. Omówienie proponowanych zmian w "Lokalnych kryteriach wyboru".

9. Podjęcie uchwały nr 2/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w "Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Partnerstwa Dobra Widawa w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020 (z perspektywą do 2023)".

10. Omówienie proponowanych zmian w:

- "Regulaminie pracy Rady LGD Dobra Widawa"

- "Procedurze naboru wniosków - operacje konkursowe"

- Procedurze realizacji przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa projektów grantowych, w tym dokonywania wyboru grantobiorców".  

11. Podjęcie uchwały nr 3/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do "Regulaminu pracy Rady LGD Dobra Widawa".

12. Podjęcie uchwały nr 4/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w "Procedurze naboru wniosków dla operacji konkursowych".

13. Podjęcie uchwały nr 5/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w "Procedurze realizacji przez stowarzyszenie LGD Dobra Widawa projektów grantowych, w tym dokonywania wyboru grantobiorców".

14. Informacja o zmianie sposobu informowania członków LGD o walnych zebraniach członków LGD.

15. Przedstawienie planu działania stowarzyszenia LGD Dobra Widawa na 2018 r.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

 

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Imię
Treść

Stopka