Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Zmiany w rozkładzie jazdy

Burmistrz Jelcza-Laskowic informuje, że z dniem 3 września 2018 r. w rozkładach jazdy autobusów komunikacji miejskiej linii numer 1, 2 i 3 zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 

Linia nr 1 relacji Jelcz-Laskowice - Piekary, Nowy Dwór:

1.  wprowadzenie do rozkładu jazdy nowego kursu z Jelcza-Laskowic do Piekar i Nowego Dworu
      o  godz.  9.25  oraz  z  Nowego  Dworu  do  Jelcza-Laskowic  o  godz.  9.45.

2. Zmiana godzin odjazdu autobusu z przystanku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła
      z  12.30,  14.15,  15.15,  16.04   na  12.20,  14.10 i 15.50.

 

Linia numer 2 relacji Jelcz-Laskowice - Chwałowice, Dębina:

1.  przyspieszenie godziny odjazdu z przystanku Jelcz-Laskowice-Oławska, galeria do Chwałowic
      i  Dębiny  z  6.50  na  6.47.

2. Likwidacja kursu na odcinku Miłoszyce-szkoła - Miłoszyce-cmentarz - Miłoszyce-osiedle
      Sienkiewicza - Jelcz-Laskowice ul. Świętochowskiego-szkoła, Jelcz-Laskowice-Oławska,
      galeria - Jelcz-Laskowice ul. Tańskiego-szkoła. Po zmianie autobus z przystanku Miłoszyce-
      szkoła o godz. 7.30 przejedzie przez wiadukt w Miłoszycach bezpośrednio do przystanku
      Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła.

3.  Wprowadzenie do rozkładu jazdy nowego kursu z Jelcza-Laskowic do Chwałowic i Dębiny
      o  godz.  9.23  oraz  z  Dębiny  do  Jelcza-Laskowic  o  godz.  9.48.

4. Zmiana godzin odjazdu autobusu z przystanku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła
      z  14.15, 15.52  na  14.25, 15.45.   Kurs  z  godz. 12.30  pozostaje  bez  zmian.

5. Przyspieszenie godziny odjazdu autobusu z przystanku Jelcz-Laskowice-brama miłoszycka
      z 15.51 na 15.48 i zmiana trasy przejazdu na odcinku pomiędzy przystankami Jelcz-
      Laskowice-brama miłoszycka i Jelcz-Laskowice-komisariat-pętla. Po zmianie autobus
      nie będzie kursował na odcinku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła - Jelcz-Laskowice
      ul. Techników-ZGK - Jelcz-Laskowice ul. Fabryczna-brama jelczańska - Jelcz-Laskowice -
      Oławska, szkoła, Jelcz-Laskowice - Oławska, galeria. Z przystanku Jelcz-Laskowice-brama
      miłoszycka autobus przejedzie przez wiadukt w Miłoszycach do przystanku Miłoszyce-szkoła
      i przez kolejne przystanki w Miłoszycach do przystanku Jelcz-Laskowice-komisariat-pętla.
      Dalsza  trasa  do  Chwałowic  i  Dębiny  bez  zmian.

 

Linia numer 3 relacji Jelcz-Laskowice - Grędzina, Brzezinki, Dziuplina :

1.  Korekta godziny odjazdu z przystanku Miłoszyce-cmentarz z 7.31 na 7.33 i z przystanku
       Miłoszyce-osiedle-Sienkiewicza z 7.32 na 7.34. Po tym przystanku autobus nie będzie 
       wjeżdżał na przystanek Jelcz-Laskowice ul. Świętochowskiego-szkoła, tylko na przystanek
      Jelcz-Laskowice-komisariat-pętla.  Dalsza  trasa  bez  zmian.

2. Zmiana godzin odjazdu autobusu z przystanku Jelcz-Laskowice ul. Techników-szkoła
       z 12.20, 14.50 na 11.25, 13.20 i wprowadzenie do rozkładu jazdy nowego kursu z Jelcza-
       Laskowic  do  Grędziny  o  godz. 15.00.

 

Zmienione rozkłady jazdy znajdują się na stronie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice www.jelcz-laskowice.pl

 

                                                                                                Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                          Marek Szponar

                                                                                                     Zastępca Burmistrza

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Imię
Treść

Stopka