Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Powstaje Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne

Firma Tom-Bud z Lewina Kłodzkiego remontuje budynek przy ul. 3-ego Maja w Oławie, gdzie powstanie Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne. W zadaniu, dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej, partycypują cztery samorządy

Wykonano już roboty rozbiórkowe i demontażowe, wylano beton pod posadzki, budowane są ścianki działowe. Rozpoczęto także renowację zabytkowych sklepień. Wartość inwestycji w przetargu ustalono na 4,3 mln zł.

Budowa Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego to wspólne przedsięwzięcie gminy Oława, która jest liderem projektu, oraz gmin będących partnerami projektu: miasta Oława, Jelcza-Laskowic, Domaniowa, a także Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie. Oprócz prac ogólnobudowlanych prowadzonych w budynku, przewidywane jest wyposażenie pomieszczeń, montaż umeblowania oraz wyposażenie sanitarne, w tym montaż podnośników dla osób niepełnosprawnych.

Na realizację projektu „Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenie Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego” gminie Oława jako liderowi projektu przyznano w ramach umowy dofinansowania dotację w wysokości ok. 3,51 mln zł w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działania nr 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierających integrację społeczną oraz aktywację społeczno-zawodową mieszkańców powiatu oławskiego.

 

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Imię
Treść

Stopka