Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Aktywni rodzice z powiatów strzelińskiego i oławskiego

Projekt skierowany jest do osób:

- zamieszkujących na terenie powiatu strzelińskiego lub oławskiego,

- sprawujących opiekę nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do 3 lat,

- niewykonujących pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem,

- chcących wrócić do zatrudnienia.

W ramach projektu:

  • Osoby przebywające na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim mogą uzyskać w ramach projektu zwrot poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – średnio 730,00zł / miesiąc
  • Osoby przebywające na wychowawczych oraz osoby niepracujące mogą uzyskać zwrot poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem sprawowanej przez nianię – do 2 246,69zł /miesiąc.

Wszystkie informacje o projekcie znajdują się na stronie www.aktywnirodzice.eu

 Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Imię
Treść

Stopka