Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne prawie gotowe

Dofinansowana z budżetu Unii Europejskiej budowa Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w Oławie jest na ukończeniu. Trwają drobne prace wykończeniowe i porządkowe przed odbiorem obiektu.

Przypomnijmy, że inwestycja obejmowała prace ogólnobudowlane wewnątrz budynku. Wykonano m.in. prace rozbiórkowe i demontażowe, wymurowano ścianki działowe oraz ścianki docieplające budynek. Położono tynki wewnętrzne i posadzki, dokonano renowacji zabytkowych sklepień. W skład zadania weszło również wyposażenie i umeblowanie centrum oraz montaż podnośników dla osób niepełnosprawnych.

Budowa Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego to wspólny projekt gminy Oława, która jest liderem projektu, oraz gmin będących partnerami projektu: miasta Oława, Jelcza-Laskowice, Domaniowa, a także Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie.

Na realizację projektu, gminie Oława jako liderowi projektu, w ramach umowy dofinansowania przyznano środki w formie dotacji w wysokości około 4,57 mln zł w ramach Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej, działania nr 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Imię
Treść

Stopka