Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XI Sesji Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach, które odbędą się 26 lipca 2019 r., o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy (pok. 11a), przy ul. Witosa 24.

 

Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej:

 

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad XI Sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
 4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
 5. Sprawy samorządowe.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Jelcz-Laskowice dotacji  celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinkach Wrocław Główny - Jelcz-Laskowice - Wrocław Główny i Wrocław Główny – Opole Główne - Wrocław Główny. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2019-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą „Jelczańsko – Laskowicki Bon Przedszkolaka” dla rodzin zamieszkałych na terenie gminy Jelcz-Laskowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Chwałowicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Dziuplinie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Miłoszycach.
 14. Informacja dotycząca przygotowania obiektów oświatowych do roku szkolnego 2019/2020.
 15. Informacja dotycząca prowadzonych działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w roku 2018.
 16. Roczne sprawozdanie z realizacji programu „Jelcz-Laskowice przyjazny Seniorom” – stan na dzień 17 lipca 2019 r.
 17. Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miejskiej za II kwartał 2019 r.
 18. Wolne wnioski.
 19. Komunikaty organów Gminy.
 20. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Miejskiej.


 Przewodnicząca Rady Miejskiej

      Beata Bejda

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Imię
Treść

Stopka