Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Zakończyła się przebudowa i wyposażenie wnętrz Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego przy ul. 3. Maja w Oławie. W inwestycji partycypowało miasto i gmina Jelcz-Laskowice

31 lipca obiekt został przekazany Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie, które będzie prowadzić Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne. Będzie to miejsce, gdzie osoby niepełnosprawne w każdym wieku będą mogły skorzystać z terapii, rehabilitacji i uzyskać pomoc w podjęciu aktywności zawodowej. W ramach Centrum będą funkcjonować: Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakład Aktywności Zawodowej. Z usług tych będą mogli skorzystać niepełnosprawni z miasta i gminy Jelcz-Laskowice.

„Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego przy ulicy 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia  Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego” to wspólny projekt gminy Oława, lidera projektu oraz partnerów projektu: miasta Oława, miasta i gminy Jelcz-Laskowice, gminy Domaniów oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie. Inwestycja obejmowała prace budowlane wyłącznie wewnątrz budynku oraz wyposażenie i montaż umeblowania, a także wyposażenie sanitarne, w tym montaż podnośników dla osób niepełnosprawnych.

Na realizację projektu gminie Oława przyznano dotację w wysokości ok. 4,57 mln zł w ramach Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej, działania nr 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Imię
Treść

Stopka