Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Usuwanie folii rolniczych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, którego celem jest efektywniejsze zagospodarowanie tego rodzaju odpadów.

W ramach dofinansowania kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Do realizacji programu konieczne jest zebranie przez Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice informacji o posiadanych przez mieszkańców miasta i gminy Jelcz-Laskowice odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Rolnicy zainteresowani udziałem w programie proszeni są o wypełnienie ankiety o ilości odpadów, która ułatwi oszacowanie kosztów przy składaniu wniosku.

Ankietę należy złożyć w terminie do 29 listopada 2019 r.:

-  w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, pokój 20;
-  na adres mailowy:
um.gospodarkaodpadami@jelcz-laskowice.pl

Ankiety złożone po 29 listopada br. nie zostaną uwzględnione przy składaniu wniosku. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przystąpienia miasta i gminy Jelcz-Laskowice do programu „Usuwanie folii rolniczej i  innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” oraz przyznania dotacji z NFOŚiGW do tony odpadów, wynoszącej do 500 zł. W przypadku, gdy koszty zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej przekroczą wysokość otrzymanej dotacji, rolnik (ostateczny odbiorca korzyści - posiadacz odpadów) będzie zobowiązany do pokrycia różnicy. Złożenie niniejszej ankiety nie stanowi zobowiązania, które może być podstawą do roszczeń.

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka