Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

  • Fundusze europejskie

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdujący się przy ul. Techników 6 w Jelczu-Laskowicach, został zbudowany przez Gminę Jelcz-Laskowice w ramach projektu pt. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jelczu-Laskowicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, zebranych selektywnie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w mieście i gminie Jelcz-Laskowice: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, opakowania po farbach, olejach, środkach owadobójczych i chwastobójczych, zużyte baterie i akumulatory, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, odzież i tekstylia, drewno oraz metale, tworzywa sztuczne, papier i szkło.

Odpady należy dostarczać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest w godzinach:

- poniedziałek 13:00 – 18:00

- środa           13:00 - 18:00

- piątek          13:00 - 18:00

- sobota         10:00 – 15:00

 

KONTAKT w sprawach związanych z PSZOK tel. 71 30 35 242

  • Godziny otwarcia PSZOK
  • Informacje PSZOK

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka