Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

 • Remont ulicy Belgijskiej

Remont drogi gminnej – ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość zadania:   1 243 913,93 zł

Wartość dofinansowania:         526 827,50 zł

Zakres prac w ramach zadania:

 • remont nawierzchni drogi na długości 630 m;
 • wymianę zniszczonych krawężników, ścieków drogowych i zjazdów;
 • czyszczenie kolektorów deszczowych i wpustów, wymianę wpustów;
 • oznakowanie poziome i pionowe.
 • Przejścia dla pieszych Bożka Chabrowa

Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Całkowita wartość zadania:   918 799,20 zł

Wartość dofinansowania:      365 800,00 zł

Przebudowa 4 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Bożka z ul. Chabrową polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu poprzez:

 • wykonanie przejść dla pieszych na wyniesionym skrzyżowaniu;
 • wymiana istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników na nowe – w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – oraz poprawa odwodnienia drogi;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w obszarze przejść dla pieszych;
 • wykonanie oświetlenia służącego doświetleniu przejść dla pieszych.
 • Przejścia dla pieszych Miłoszyce

Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce

 

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Całkowita wartość zadania:   735 263,37 zł

Wartość dofinansowania:      322 150,40 zł

Przebudowa 4 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Wierzbowej oraz ul. Długiej, ul. Europejskiej w Miłoszycach polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu poprzez:

 • wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych;
 • wymiana istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników na nowe – w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – oraz poprawa odwodnienia drogi;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w obszarze przejść dla pieszych;
 • wykonanie oświetlenia służącego doświetleniu przejść dla pieszych.
 • Przejścia dla pieszych Bożka Tańskiego

Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz-Laskowice

 

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Całkowita wartość zadania:   722 602,10 zł

Wartość dofinansowania:      360 000,00 zł

Przebudowa 4 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Bożka i ul. Tańskiego polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu poprzez:

 • wykonanie przejść dla pieszych na wyniesionym skrzyżowaniu;
 • wymiana istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników na nowe – w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – oraz poprawa odwodnienia drogi;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w obszarze przejść dla pieszych;
 • wykonanie oświetlenia służącego doświetleniu przejść dla pieszych.

 

 • Przejścia dla pieszych Tańskiego Chabrowa

Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice

 

Gmina Jelcz-Laskowice realizuje zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Całkowita wartość zadania:   623 517,50 zł

Wartość dofinansowania:      360 000,00 zł

Przebudowa 3 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Tańskiego i Chabrowej polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu poprzez:

 • wykonanie przejść dla pieszych na wyniesionym skrzyżowaniu;
 • wymiana istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników na nowe – w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – oraz poprawa odwodnienia drogi;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w obszarze przejść dla pieszych;
 • wykonanie oświetlenia służącego doświetleniu przejść dla pieszych.
 • tablica inwestycji

Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach

 

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość zadania:   2 500 000,00 zł

Wartość dofinansowania:      2 250 000,00 zł

Opis inwestycji:

Poprawa efektywności energetycznej wraz z pracami modernizacyjnymi w budynku publicznego przedszkola poprzez remont i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych i chłodzących, instalacji c.o. i c.w.u., instalacji odnawialnych źródeł energii (w tym fotowoltaika), zmianę sposobu wentylacji i remont pomieszczeń z dostosowaniem do wymogów ppoż. i sanitarnych.

 • Rozbudowa szkoły w Miłoszycach

Rozbudowa szkoły w Miłoszycach

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Całkowita Wartość inwestycji: 11 844 973,96 zł

Dofinansowanie:                      1 912 808,00 zł

Zadanie obejmuje rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach uwzgledniającą następujący zakres prac:

 • budowa nowego budynku szkolnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, przyległego do istniejących budynków szkolnych;
 • rozbiórka dwóch istniejących budynków: mieszkalnego i socjalnego;
 • przebudowa w zakresie ścian zewnętrznych istniejących budynków szkolnych w celu zapewnienia komunikacji i wydzielenia pożarowego oraz remont pomieszczeń budynku;
 • wykonanie projektu zamiennego w zakresie przebudowy kotłowni gazowej zlokalizowanej w istniejącym budynku z uwzględnieniem przeniesienia urządzeń i kotłów gazowych do projektowanego budynku, wraz z uzupełnieniem o nowe urządzenia i kotły;
 • zagospodarowanie terenu w zakresie istniejącej infrastruktury i uzbrojenia terenu;
 • dostosowanie istniejącego zbiornika pożarowego na cele zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku szkoły;
 • zagospodarowanie terenu wokół szkoły, w tym: wykonanie terenów utwardzonych, chodników, dojść, placu manewrowego, miejsc parkingowych;
 • przebudowa układu poszczególnych pomieszczeń poprzez wyburzenia ścian działowych, wykonanie otworów drzwiowych, nowych ścian działowych, wymiana stolarki drzwiowej oraz usuniecie klatki schodowej w celu wyodrębnienia stołówki oraz dwóch sal lekcyjnych;
 • zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowego budynku szkoły – meble, pomoce dydaktyczne, tablice, sprzęt gimnastyczny, AGD, urządzenia RTV, żaluzje.
 • Przebudowa ul. Tymienieckiego

Przebudowa ul. Tymienieckiego w Jelczu-Laskowicach

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Całkowita Wartość inwestycji:  2 958 560,00 zł

Dofinansowanie:                         922 954,42 zł

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę ulicy Tymienieckiego w Jelczu-Laskowicach (od skrzyżowania z ul. Świętochowskiego do skrzyżowania z ul. Oleśnicką) w następującym zakresie:

 • przebudowa i rozbudowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego w zakresie: jezdni, chodników i zjazdów;
 • budowę pasów zieleni;
 • budowa kanalizacji;
 • przebudowa istniejącej sieci wodociągowej;
 • budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej;
 • budowa oświetlenia drogowego i przebudowa istniejących sieci elektrycznych;
 • przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej;
 • budowa kanału technologicznego;
 • zabezpieczenie kolidujących z planowaną przebudową dróg istniejących sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowych.

 

 • Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim

Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Całkowita Wartość inwestycji:  9 077 838,83 zł

Dofinansowanie:                      1 177 653,73 zł

Zadanie obejmuje przebudowę dróg na Osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach wraz z oświetleniem drogowym w następującym zakresie:

 • przebudowa nawierzchni dróg;
 • wykonanie oświetlenia drogowego;
 • przebudowa sieci energetycznej nN i SN;
 • przebudowa sieci teletechnicznej;
 • uporządkowanie terenów zielonych w obrębie prowadzonych robót.

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka