Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

 • Tablica inwestycji

Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice

Gmina Jelcz-Laskowice realizuje zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Całkowita wartość zadania:   860 404,32 zł

Wartość dofinansowania:      365 800,00 zł

Przebudowa 4 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Bożka z ul. Chabrową polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu poprzez:

 • wykonanie przejść dla pieszych na wyniesionym skrzyżowaniu;
 • wymiana istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników na nowe – w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – oraz poprawa odwodnienia drogi;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w obszarze przejść dla pieszych;
 • wykonanie oświetlenia służącego doświetleniu przejść dla pieszych.
 • tablica inwestycji

Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce

 

Gmina Jelcz-Laskowice realizuje zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Całkowita wartość zadania:   732 461,80 zł

Wartość dofinansowania:      322 150,40 zł

Przebudowa 4 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Wierzbowej oraz ul. Długiej, ul. Europejskiej w Miłoszycach polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu poprzez:

 • wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych;
 • wymiana istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników na nowe – w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – oraz poprawa odwodnienia drogi;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w obszarze przejść dla pieszych;
 • wykonanie oświetlenia służącego doświetleniu przejść dla pieszych.
 • tablica inwestycji

Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz-Laskowice

 

Gmina Jelcz-Laskowice realizuje zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz-Laskowice” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Całkowita wartość zadania:   668 480,60 zł

Wartość dofinansowania:      360 000,00 zł

Przebudowa 4 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Bożka i ul. Tańskiego polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu poprzez:

 • wykonanie przejść dla pieszych na wyniesionym skrzyżowaniu;
 • wymiana istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników na nowe – w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – oraz poprawa odwodnienia drogi;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w obszarze przejść dla pieszych;
 • wykonanie oświetlenia służącego doświetleniu przejść dla pieszych.

 

 • tablica inwestycji

Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice

 

Gmina Jelcz-Laskowice realizuje zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Całkowita wartość zadania:   623 517,50 zł

Wartość dofinansowania:      360 000,00 zł

Przebudowa 3 przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Tańskiego i Chabrowej polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu poprzez:

 • wykonanie przejść dla pieszych na wyniesionym skrzyżowaniu;
 • wymiana istniejącej, zniszczonej nawierzchni jezdni i chodników na nowe – w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – oraz poprawa odwodnienia drogi;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w obszarze przejść dla pieszych;
 • wykonanie oświetlenia służącego doświetleniu przejść dla pieszych.
 • tablica inwestycji

Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach

 

Gmina Jelcz-Laskowice realizuje zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość zadania:   2 500 000,00 zł

Wartość dofinansowania:      2 250 000,00 zł

Opis inwestycji:

Poprawa efektywności energetycznej wraz z pracami modernizacyjnymi w budynku publicznego przedszkola poprzez remont i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych i chłodzących, instalacji c.o. i c.w.u., instalacji odnawialnych źródeł energii (w tym fotowoltaika), zmianę sposobu wentylacji i remont pomieszczeń z dostosowaniem do wymogów ppoż. i sanitarnych.

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka