Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

  • Fundusze Europejskie

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach

Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach

 

 

Wartość całkowita projektu:          1 906 632,30 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:    1 571 766,69 PLN 

 

Termin realizacji: marzec 2017 r. – grudzień 2018 r.

 

Cel projektu

Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości i dostępności przestrzeni publicznych w obrębie Osiedla Fabrycznego oraz likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, poprzez przebudowę drogi lokalnej ul. Techników w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, na której zlokalizowane są obiekty sportowe, w zakresie ciągów pieszo-jezdnych i nasadzeń zieleni.

 

Planowana w ramach Projektu poprawa stanu chodników, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów podniesie atrakcyjność Osiedla Fabrycznego, umożliwi bezpieczne i przyjemne poruszanie się w przestrzeni publicznej w realizacji codziennych czynności dla mieszkańców. Poprawi się dostęp do urządzeń sportowych na terenie rekreacyjnym i zwiększy się atrakcyjność jego zagospodarowania. Powstaną warunki do obecności osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie chodników i parkingów wpłynie na uporządkowanie walorów estetycznych osiedla i podniesienie atrakcyjności obszaru wsparcia. Wpłynie na lepsze postrzeganie obszaru przez przyjezdnych i pracowników okolicznych zakładów przemysłowych. Pozwoli również na bezpieczne i wygodne poruszanie się w kierunkach wychodzących z obszaru wsparcia do Al. Młodych i ul. Fabrycznej.

  • Chodnik
  • Latarnia na chodniku
  • Chodnik

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka