Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

  • Remont kościoła św. Stanisława

Remont elewacji wraz z dociepleniem kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jelczu-Laskowicach

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Całkowita wartość zadania:   570 000,00 zł

Wartość dofinansowania:       558 600,00 zł

Opis inwestycji:

Inwestycja zakłada przeprowadzenie remontu wraz z dociepleniem kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika przy ul. Witosa 47 w Jelczu-Laskowicach.

Zakres prac realizowany zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i uzyskanym pozwoleniem na budowę.

  • remont kościoła w Minkowicach

Remont konserwatorski kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Minkowicach Oławskich

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Całkowita wartość zadania:    498 200,00 zł

Wartość dofinansowania:       488 236,00 zł

Opis inwestycji:

Inwestycja zakłada przeprowadzenie prac konserwatorskich na wieży i elewacji kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Minkowicach Oł., zgodnie ze sporządzonym programem konserwatorskim.

  • remont koscioła w Miłoszycach

Przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele św. Mikołaja w Miłoszycach

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Całkowita wartość zadania:   483 000,00 zł

Wartość dofinansowania:       473 340,00 zł

Opis inwestycji:

Inwestycja zakłada przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele św. Mikołaja w Miłoszycach, w następującym zakresie:

- opracowanie Programu prac konserwatorskich,

- zgłoszenie prac i przeprowadzenie uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu,

- uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego,

- przeprowadzenie prac konserwatorskich na następujących elementach wyposażenia kościoła: empora (chór), ambona, konfesjonały (2 szt.), ołtarz główny, kamienna rzeźba - Matka Boska z Dzieciątkiem, chrzcielnica.

 

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka