Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Rada Miejska

W kompetencjach Rady Miejskiej leży podejmowanie uchwał obowiązujących w gminie. W tym tak istotnych jak uchwała budżetowa czy przyznająca absolutorium burmistrzowi. Do kompetencji personalnych Rady Miejskiej zalicza się powoływanie i odwoływanie skarbnika, radni decydują także o kierunkach działania burmistrza, ustalają jego wynagrodzenie oraz przyjmują sprawozdania z jego działalności. Kolejny ważny obszar, należący do właściwości Rady Miejskiej, to decyzje o zakresie działań jednostek pomocniczych, a także o przekazywaniu im składników mienia i środków budżetowych.

Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach liczy 21 członków. Poniżej podajemy skład personalny:    

Przewodnicząca - Beata Bejda

Wiceprzewodniczący - Stanisław Łukasik

Wiceprzewodniczący - Krzysztof Woźniak

Radni - Tadeusz Babski, Marzena Bar, Aleksandra Czernik, Krystyna Dekret, Tadeusz Dzwonek, Jacek Hełka, Robert Jadczak, Joanna Kamińska, Teresa Kotowicz, Barbara Kowalenko, Karol Markowski, Michał Pakosz, Iwona Płaczek, Krzysztof Skrzydłowski, Leszek Srokowski, Ireneusz Stachnio, Janina Sypek i Marcin Sztaba  

Dyżury radnych:

Przewodnicząca Rady Miejskiej lub wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków - w każdy czwartek, w godz. 16:30 - 17:30 w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Witosa 24, pok. 22 (Biuro Rady Miejskiej)

Tel. 71 381 71 40

Uchwały Rady Miejskiej

Protokoły z obrad Rady Miejskiej

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Imię
Treść

Stopka