Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Rada Miejska

W kompetencjach Rady Miejskiej leży podejmowanie uchwał obowiązujących w gminie. W tym tak istotnych jak uchwała budżetowa czy przyznająca absolutorium burmistrzowi. Do kompetencji personalnych Rady Miejskiej zalicza się powoływanie i odwoływanie skarbnika, radni decydują także o kierunkach działania burmistrza, ustalają jego wynagrodzenie oraz przyjmują sprawozdania z jego działalności. Kolejny ważny obszar, należący do właściwości Rady Miejskiej, to decyzje o zakresie działań jednostek pomocniczych, a także o przekazywaniu im składników mienia i środków budżetowych.

Poniżej podajemy skład personalny Rady Miejskiej kadencji 2024 - 2029:    

Przewodniczący: Jacek Załubski 

Wiceprzewodniczący: Jacek Mikołajczyk, Tadeusz Babski

Radni: Damian Chartuniewicz, Witold Deryło, Łukasz Gnadkiewicz, Robert Jadczak, Karolina Kolado, Jakub Krent, Weronika Kuszyk, Władysława Lech, Krzysztof Nowakowicz, Julia Oprzędek, Mariusz Pawlaczek, Bartosz Roskosz, Tomasz Rygielski, Krzysztof Skrzydłowski, Marek Starczewski, Bogdan Szczęśniak, Błażej Telążka, Krzysztof Woźniak  

Dyżury radnych:

Przewodniczący Rady Miejskiej lub wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków - w każdy czwartek, w godz. 16:30 - 17:30 w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Witosa 24, pok. 22 (Biuro Rady Miejskiej), według zamieszczonego poniżej harmonogramu.

Tel. 71 381 71 40

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka