Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Rada Miejska

W kompetencjach Rady Miejskiej leży podejmowanie uchwał obowiązujących w gminie. W tym tak istotnych jak uchwała budżetowa czy przyznająca absolutorium burmistrzowi. Do kompetencji personalnych Rady Miejskiej zalicza się powoływanie i odwoływanie skarbnika, radni decydują także o kierunkach działania burmistrza, ustalają jego wynagrodzenie oraz przyjmują sprawozdania z jego działalności. Kolejny ważny obszar, należący do właściwości Rady Miejskiej, to decyzje o zakresie działań jednostek pomocniczych, a także o przekazywaniu im składników mienia i środków budżetowych.

Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach liczy 21 członków. Poniżej podajemy skład personalny:    

Przewodnicząca - Beata Bejda

Wiceprzewodniczący - Krzysztof Woźniak

Wiceprzewodniczący - Ireneusz Stachnio

Radni - Tadeusz Babski, Aleksandra Czernik, Łukasz Dudkowski, Janina Hernas, Robert Jadczak, Joanna Kamińska, Karolina Kolado, Julian Kozłowski, Weronika Kuszyk, Stanisław Łukasik, Wincenty Marchewski, Jacek Mikołajczyk, Michał Pakosz, Tomasz Rygielski, Piotr Stajszczyk, Marek Starczewski, Michał Wolski, Jacek Załubski   

Dyżury radnych:

Przewodnicząca Rady Miejskiej lub wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków - w każdy czwartek, w godz. 16:30 - 17:30 w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Witosa 24, pok. 22 (Biuro Rady Miejskiej)

Tel. 71 381 71 40

Transmisje i nagrania obrad Rady Miejskiej https://transmisja.esesja.pl/jelczlaskowice

Wyniki głosowań z sesji Rady Miejskiej http://jelczlaskowice.esesja.pl/jelczlaskowice

Uchwały Rady Miejskiej

Protokoły z obrad Rady Miejskiej

  • Odpowiedź na interpelację
  • Odpowiedź na interpelację
  • Odpowiedź na interpelację
  • Odpowiedź na interpelację

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka