Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Gospodarka odpadami

Od 17 stycznia 2018 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z miasta i gminy Jelcz-Laskowice zajmuje się:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Techników 8, 55-220 Jelcz-Laskowice

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazywane są do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., mieszczącego się w Gaci.

W związku z uchwałą nr VIII.79.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty od 01.07.2019 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty:

- 15 zł od osoby - stawka opłaty dla segregujących odpady,

- 29 zł od osoby - stawka opłaty dla niesegregujących odpady.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Imię
Treść

Stopka