Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Gospodarka odpadami

Od 17 stycznia 2018 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z miasta i gminy Jelcz-Laskowice zajmuje się:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Techników 8, 55-220 Jelcz-Laskowice

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazywane są do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., mieszczącego się w Gaci.

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Imię
Treść

Stopka