Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Ochotnicze Straże Pożarne

W gminie Jelcz-Laskowice działa siedem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które dysponują 12 samochodami pożarniczymi, wyposażonymi w sprzęt specjalistyczny i medyczny.

OSP są stowarzyszeniami - należy do nich w gminie Jelcz-Laskowice 330 osób, z czego 97 posiada uprawnienia do działań ratowniczych.  

Strażacy-ochotnicy wzywani są do akcji ratowniczych za pomocą sygnału, który otrzymują na telefon komórkowy. Trzy OSP z gminy włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego. Oznacza to, że  mogą być wezwane do działań ratowniczych w kraju i zagranicą.

W gminie Jelcz-Laskowice działa osiem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, trzy Kobiece Drużyny Pożarnicze i jedna przedszkolna. Działania OSP to nie tylko ratownictwo, ale również pielęgnowanie tradycji. Wystarczy wymienić udział strażaków w liturgii wielkanocnej oraz pomoc przy organizowaniu festynów sołeckich.

 

NOWY WÓZ DLA OSP JELCZ-LASKOWICE

Miło nam poinformować, że OSP Jelcz-Laskowice zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczenia stref skażeń chemicznych i ekologicznych. W zakupie partycypowały m.in. Gmina Jelcz-Laskowice, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu www.wfosigw.wroclaw.pl

Nazwa dofinansowanego projektu brzmi "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelczu-Laskowicach".

Wartość ogólna przedsięwzięcia wyniosła 934 800 zł. W tym:

- dotacja ze środków Gminy Jelcz-Laskowice - 480 000 zł

- dotacja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - 244 000 zł

dotacja ze środków NFOSiGW oraz WFOSiGW - 180 000 zł

- dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 30 000 zł

- środki własne OSP Jelcz-Laskowice - 800 zł.

Darowizny dla OSP Jelcz-Laskowice przekazali:

- Ronal Polska Sp. z o.o.

- Muller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o.

- Instytut Mechaniki Sp. z o.o.

- Bank Spółdzielczy w Oławie

- Toyota Motor Manufacturing Poland

- Stelweld Sp. z o.o.

 

 

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka