Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Budżet obywatelski 2020

W III edycji budżetu obywatelskiego dla Jelcza-Laskowic do dyspozycji mieszkańców jest 650 tys. zł. Zwycięskie projekty będą realizowane w 2020 r.

Budżet obywatelski jest wydzieloną częścią budżetu gminy, o przeznaczeniu której decydują mieszkańcy. Procedura przebiega wieloetapowo: najpierw mieszkańcy zgłaszają projekty, następnie analizuje się je pod kątem wykonalności. Pozytywnie zweryfikowane projekty poddawane są pod głosowanie. Te, które uzyskają najwięcej głosów, trafiają do budżetu i są realizowane.   

W bieżącym roku do wykorzystania jest w mieście Jelcz-Laskowice 430 tys. zł, a w sołectwach gminy Jelcz-Laskowice 220 tys. zł. Koszt jednego projektu dla miasta nie może przekroczyć 215 tys. zł, a dla sołectwa 110 tys. zł.

Projekt może zgłosić mieszkaniec miasta i gminy Jelcz-Laskowice, który ukończył 18 lat, posiada stałe zameldowanie lub jest wpisany do Rejestru Wyborców Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Wszelkie informacje na temat budżetu obywatelskiego, wraz z formularzami wniosków zgłoszenia projektu i możliwością oddania głosu, można znaleźć na stronie www.jelcz-laskowice.budzet-obywatelski.org 

Podajemy etapy realizacji:

30.04. - 28.06.2019 r. zgłaszanie zadań

01.07. - 20.08.2019 r. weryfikacja zadań

01.10. - 20.08.2019 r. głosowanie mieszkańców

do 15.11.2019 r. ogłoszenie wyników

 

 

 

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Imię
Treść

Stopka