Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

  • Logo projektu unijnego

RPO WD 2014 - 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) jest jednym z szesnastu programów regionalnych, zarządzanych przez samorządy województw. Program składa się z 11 osi priorytetowych, w tym 7 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 4 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem programu jest wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

http://rpo.dolnyslask.pl/

 

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka