Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

  • Logo projektu unijnego

RPO WD 2014 - 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) jest jednym z szesnastu programów regionalnych, zarządzanych przez samorządy województw. Program składa się z 11 osi priorytetowych, w tym 7 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 4 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem programu jest wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

http://rpo.dolnyslask.pl/

Projekty zakończone

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z podstawowym wyposażeniem ratownictwa technicznego i ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Minkowicach Oł.

Projekty w trakcie realizacji

Poprawa jakości kształcenia w gminie Jelcz-Laskowice poprzez utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach podstawowych i gimnazjach

Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Budowa P&R, B&R i ścieżek rowerowych na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Rekultywacja trzech zbiorników wodnych: w Miłoszycach, Chwałowicach i Jelczu-Laskowicach, na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach 

 

 

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Imię
Treść

Stopka