Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Uchwała nr XIX.146.2020 z dn. 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Uchwała nr XIX.145.2020 z dn. 31 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała nr XIX.144.2020 z dn. 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

 

Uchwała nr XXI.182.2016 RM w Jelczu-Laskowicach z dn. 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Jelcz-Laskowice

 

Uchwała nr XXI.183.2016 RM w Jelczu-Laskowicach z dn. 24 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług z zakresu odbierania odpadów komunalnych

 

Uchwała RM Nr VII.65.2015 z dnia 27.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała RM Nr LI.361.2014 z dnia 26.09.2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX.284.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

 

Uchwała RM Nr XLII.310.2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Jelcz-Laskowice

 

Uchwała RM Nr XXXIX.284.2013 z dnia 27.09.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jelcz-Laskowice - TEKST JEDNOLITY

 

Uchwała RM Nr XXVIII.206.2012 z dnia 26.10.2012 w sprawie: podziału gminy na sektory

 

Uchwała RM Nr XXVIII.207.2012 z dnia 26.10.2012 w sprawie: sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

 

Uchwała RM Nr XXX.221.2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

 

Uchwała RM Nr XXX.222.2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX.222.2012 z dnia 28.12.2012 r.

 

Uchwała RM Nr XXX.223.2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie: określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała RM Nr XXXI.226.2013 z dnia 25.01.2013 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała RM Nr XXXI.227.2013 z dnia 25.01.2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

 

Uchwała RM Nr XXXIV.245.2013 z dnia 26.04.2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX.222.2012 z 28.12.2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Jelcz-Laskowice

 

Uchwała RM Nr XXXIV.246.2013 z dnia 26.04.2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI.227.2013 z 25.01.2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

 

Uchwała RM Nr XXXV.253.2013 z dnia 24.05.2013 w sprawie: zmiany uchwały nr XXX.221.2012 z 28.12.2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

 

Uchwała RM Nr XXXV.254.2013 z dnia 24.05.2013 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI.226.2013 z 25.01.2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała RM Nr XXXVI. 263.2013 z dnia 21.06.2013 w sprawie: zmiany uchwały nr XXX.223.2012 z dnia 28.12.2012r.  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała RM Nr XXXVI.264.2013 z dnia 21.06.2013 w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXXI.227.2013 z dnia 25.01.2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

 

Uchwała RM Nr XXXVI.265.2013 z dnia 21.06.2013 w sprawie: wprowadzenia ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała RM Nr XXXVII.278.2013 z dnia 26.07.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX.223.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej uchwałą Nr XXXVI.263.2013 z dnia 21 czerwca 2013r.

 

Uchwała RM Nr XXXVII.279.2013 z dnia 26.07.2013 w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka