Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

  • harmonogram odbioru odpadów
  • harmonogram odbioru odpadów

 

Poniżej publikujemy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jelcz-Laskowice.

 

Szanowni Państwo,

Burmistrz Jelcza-Laskowic przypomina o obowiązku aktualizowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zmiany danych, takich jak:

  • zmiana danych identyfikujących właściciela nieruchomości (składającego deklarację),
  • zmiana adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji,
  • liczba osób zamieszkujących nieruchomość,
  • ubieganie się o zwolnienie z części opłaty z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów,
  • ubieganie się o zwolnienie z części opłaty dla rodzin wielodzietnych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

W związku z pobytem uchodźców wojennych z Ukrainy w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice, niniejszy obowiązek aktualizowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy również tych właścicieli nieruchomości, którzy przyjęli uchodźców do własnych domów.  

Z up. Burmistrza

Marek Szponar

Zastępca Burmistrza

 

Poniżej do pobrania Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

  • Jak segregować odpady_UA

 

WYSZUKIWARKA ODPADÓW

Klikając w link poniżej otworzą Państwo wyszukiwarkę, która pomoże przyporządkować poszczególne odpady do właściwej frakcji (plastik, papier, szkło, bio, zmieszane). Zachęcamy do korzystania.

http://zgo.org.pl/wyszukiwarka-odpadow.html

 

 

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:

 

EKO SERWIS

ul. Oleśnicka 34

46-100 Namysłów

tel. fax 77/ 419 56 83
tel. 77 404 20 57
tel.kom. 602 758 563

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
MAK-MET
ul. Stalowa 12, 55-200 Godzikowice

tel. kom. 504 157 537
tel. fax 71 303 44 39

 

DChart Serwis Opon Opony Wymiana opon Serwis opon

 Wulkanizacja Serwis samochodowy

ul. Wrocławska 61, 55-220 Jelcz-Laskowice

tel. 71 318 84 12

 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH / ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Odbiór odpadów wielkogabarytowych tj. zużytych mebli wszelkiego rodzaju, dywanów, materaców, rowerów, wózków dziecięcych, drzwi itp., a także odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się w mieście i gminie Jelcz-Laskowice dwa razy w roku, w kwietniu i październiku. Szczegółowy harmonogram akcji podajemy do wiadomości w okresie poprzedzającym zbiórkę.

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka