Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Tymczasowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Techników 8 w Jelczu-Laskowicach przyjmuje następujące frakcje odpadów komunalnych: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, opakowania po farbach, olejach, środkach owadobójczych i środkach chwastobójczych, zużyte baterie i akumulatory, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, popioły i żużle, odzież i tekstylia, drewno oraz tworzywa sztuczne, szkło, papier i metal.

Do tymczasowego PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące nieruchomości zamieszkałych w mieście i gminie Jelcz-Laskowice. Odpady należy dostarczać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

Tymczasowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest w godzinach:

- poniedziałek 13:00 – 18:00

- środa           13:00 - 18:00

- piątek          13:00 - 18:00

- sobota         10:00 – 15:00

Tel. 71 30 35 242

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Imię
Treść

Stopka