Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Komunikacja miejska

Opłata za bilet normalny wynosi: - w granicach miasta 2 zł, w strefie I (Miłoszyce, Dziuplina, Chwałowice, Dębina, Piekary, Nowy Dwór, Łęg) 3 zł, - w strefie II (Brzezinki, Grędzina, Kopalina, Miłocice Małe, Miłocice, Minkowice, Celina, Biskupice, Wójcice 4 zł, - w obrębie jednej strefy 2 zł, - przy przejeździe między strefami – 3 zł.

Opłata za przewóz bagażu jest równa opłacie za bilet normalny w granicach miasta. Opłacie podlega bagaż, jeśli suma długości, szerokości i wysokości przekracza 120 cm. Za bagaż podlegający opłacie niezależnie od wymiarów uważa się: wózek dziecięcy bez dziecka, sanki, narty, zwierzęta.

Opłacie za przewóz nie podlegają: wózki dziecięce z dziećmi do lat 4, małe zwierzęta trzymane na rękach, psy – przewodnicy osób niewidomych lub ociemniałych, instrumenty muzyczne. 

Osoby uprawnione do jednorazowych biletów ulgowych opłacają 50% ceny jednorazowego biletu normalnego. Do korzystania ze zniżki uprawnione są następujące osoby: - dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka; - dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne; – na podstawie zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydanego przez jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne; - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej; - studenci szkół wyższych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej; - emeryci i renciści – na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty, ewentualnie aktualnego odcinka emerytury lub renty i dokumentu tożsamości; - kombatanci oraz inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – na podstawie dokumentu potwierdzającego nabycie uprawnień.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka