Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Komunikacja miejska

Opłata za bilet normalny wynosi: - w granicach miasta 2 zł, ulgowy: 1 zł; w strefie I (Miłoszyce, Dziuplina, Chwałowice, Dębina, Piekary, Nowy Dwór, Łęg) 3 zł, ulgowy: 1,50 zł;  - w strefie II (Brzezinki, Grędzina, Kopalina, Miłocice Małe, Miłocice, Minkowice, Celina, Biskupice, Wójcice 4 zł, ulgowy: 2 zł; - w obrębie jednej strefy 2 zł, - przy przejeździe między strefami – 3 zł. 

Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są: dzieci do lat 6 (na pdst. oświadczenia opiekuna); uczniowie szkół  podstawowych i ponadpodstawowych (na pdst. legitymacji); emeryci i renciści (na podst. legitymacji emeryta i rencisty); osoby z i grupą niepełnosprawności wraz z opiekunem; niewidomi i ociemniali wraz z przewodnikiem.

Osoby uprawnione do jednorazowych biletów ulgowych opłacają 50% ceny jednorazowego biletu normalnego. Do korzystania ze zniżki uprawnione są następujące osoby: studenci szkół wyższych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.

Opłata za przewóz bagażu jest równa opłacie za bilet normalny w granicach miasta. Opłacie podlega bagaż, jeśli suma długości, szerokości i wysokości przekracza 120 cm. Za bagaż podlegający opłacie niezależnie od wymiarów uważa się: wózek dziecięcy bez dziecka, sanki, narty, zwierzęta.

Opłacie za przewóz nie podlegają: wózki dziecięce z dziećmi do lat 4, małe zwierzęta trzymane na rękach, psy – przewodnicy osób niewidomych lub ociemniałych, instrumenty muzyczne.

 • Informacja burmistrza
 • Linia nr 20
 • Linia 30
 • Linia nr 21
 • Linia nr 21
 • Linia nr 22
 • Linia 22
 • Linia 23
 • Linia 23
 • Linia 24
 • Linia 26
 • Linia 25
 • Linia 34
 • Linia 38
 • Linia 39

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka