Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Osiągnięte wskaźniki

Osiągnięty przez gminę Jelcz-Laskowice w 2018 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 53% (wymagany 30%). Natomiast poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 25 (dopuszczalny 40%).

Osiągnięty przez gminę Jelcz-Laskowice w 2017 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 30% (wymagany 20%). Natomiast poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 30 (dopuszczalny 45%).

Osiągnięty przez gminę Jelcz-Laskowice w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 31% (wymagany 18%). Natomiast poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0 (dopuszczalny 45%).

Osiągnięty przez gminę Jelcz-Laskowice w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 31% (wymagany 16%). Natomiast poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0 (dopuszczalny 50%).

Osiągnięty przez gminę Jelcz-Laskowice w 2014 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 22% (wymagany 14%). Natomiast poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0 (dopuszczalny 50%).

Osiągnięty przez gminę Jelcz-Laskowice w 2013 r. poziom recyclingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 17% (wymagana 12%). Natomiast poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 41% (dopuszczalny 50%).  

 

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka