Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Dyrektor: Arkadiusz Kwiatkowski

 tel. 71 318 11 28

sekretariat@zea-jelcz-laskowice.pl

www.zea-jelcz-laskowice.pl

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny zajmuje się obsługą placówek oświatowych w mieście i gminie Jelcz-Laskowice w zakresie rachunkowości, kadr i płac. Ponadto ZEA wypłaca stypendia uczniowskie, odpowiada za dowóz uczniów niepełnosprawnych i sprawuje nadzór nad finansami szkół.

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka