Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Miejsko-Gminne Centrum Kultury

Dyrektor: Dorota Miś-Hanys

 

tel.  509 736 988; 509 618 511

 

Głównymi filarami, działającego od 2007 roku MGCK jest edukacja kulturalna oraz organizacja imprez w mieście i gminie Jelcz-Laskowice. Centrum upowszechnia kulturę przez podejmowanie działań, których celem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności.  MGCK prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury oraz dziedzictwa. Cel ten realizowany jest poprzez organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży, przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów, wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych. W ramach działalności prowadzone są zajęcia i warsztaty artystyczne oraz koła zainteresowań, wspierana aktywność zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych. Jednym z filarów funkcjonowania instytucji jest promocja kultury i dziedzictwa Gminy Jelcz-Laskowice. Aktywność Centrum skierowana jest także na edukację kulturalną i patriotyczną, sprawowanie opieki nad zabytkami, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką.

W ramach prowadzonych działań tworzone są warunki do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, upowszechnianie wiedzy o kulturze i dziedzictwie, w tym o kulturze regionalnej. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów, oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

 

 

  • Zdjęcie z festiwalu Etno Brzmienia

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka